Skip to content

Razmjenjuj podatke i dokumente sigurno
i pouzdano.

Zatraži svoju mrežnu adresu danas.

Centralna platforma za upravljanje pristupnim točkama za elektroničku razmjenu je
SUSTAV preko kojeg javnopravna tijela mogu jednostavno uspostaviti siguran i interoperabilan kanal za međusobni prijenos dokumenata i podataka preko javne ili privatne mreže.

Što dobivate ugovaranjem usluge?

  1. Poveznica i pristupni podaci na web aplikaciju za pregled tijeka razmjene poruka te
    ručno preuzimanje poruka
  2. Testna mrežna adresa pristupne točke zajedno sa pristupnim podacima
  3. Produkcijska mrežna adresa pristupne točke zajedno sa pristupnim podacima
  4. Poveznica i pristupni podaci na privatni repozitorij na https://github.com/pristupnatocka-hr/
    u kome se nalazi tehnička dokumentacija za povezivanje aplikacija uredskog poslovanja na pristupnu točku. U istu su uključeni i konkretni primjeri u programskim jezicima Java i C#.

Obveze JPT prema Ministarstvu pravosuđa i uprave


JPT koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s novom Uredbom (NN 75/21) dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. 1. 2023. godine

subjekti upisani u ‘Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela’ DUŽNI su kreirati svoju mrežnu adresu

po uspostavi informacijskog sustava uredskog poslovanja prema odredbama nove Uredbe i kreiranja mrežne adrese, svako javnopravno tijelo dužno je dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave kreiranu mrežnu adresu na e-mail ZUP@mpu.hr

Komunikacija među subjektima

PRISTUPNA TOČKA

sadrži mrežnu adresu pristupne točke za otpremu/prijem

MREŽNA ADRESA

koristi se za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela

Značajke ove platforme:

INTEROPERABILNOST

omogućuje razmjenu dokumenata i podataka između heterogenih informacijskih sustava korištenjem standardiziranog protokola, čime se postavljaju temelji za interoperabilnost između domena i projekata

SKALABILNOST I IZVEDBA

osigurane održive razine performansi i lakoće održavanja čak i kada broj sudionika i/ili poruka u mreži raste

SIGURNOST I ODGOVORNOST

osigurava cjelovitost i povjerljivost podataka u svakom prijenosu korištenjem digitalnog potpisa i enkripcije. Također jamči pravnu sigurnost i odgovornost nalažući da primatelj poruke mora poslati digitalno potpisanu potvrdu primitka za svaku primljenu poruku

1. POSLUŽITELJ DOSTAVLJA LINK ZA UGOVARANJE USLUGE

Poslužitelj kontaktira subjekta putem njegove mail adrese koja je na popisu koje vodi Ministarstvo uprave i pravosuđa. Na mail adresu subjekta dostavlja se poveznica na www.pristupnatocka.hr

2. SUBJEKT PODNOSI ZAHTJEV ZA UGOVARANJE USLUGE

Na sučelju za podnošenje zahtjeva obavezno je unijeti:
1. OIB tijela/društva
2. Ime i prezime odgovorne osobe
3. E-mail adresu za dostavu linkova za Servis
4. E-mail adresu za dostavu Ugovora
5. Trajanje ugovora

Ostala se polja automatski ispunjavaju ovisno o OIB-u.

3. OBRADA ZAHTJEVA

Poslužitelj obrađuje podneseni zahtjev i kreira prijedlog Ugovora.

4. POTPISIVANJE UGOVORA

Poslužitelj potpisuje prijedlog Ugovora i dostavlja ga subjektu na potpis.

5. DOSTAVA AKTIVACIJSKIH LINKOVA

Nakon obostrano potpisanog ugovora poslužitelj dostavlja na e-mail adresu subjekta linkove za aktivaciju ugovorene usluge.

Predmet isporuke sastoji se od sljedećih komponenti:
*tehnička dokumentacija za spajanje aplikacije na servis pristupnatocka.hr
*testna mrežna adresa i pristupni podaci na poslužitelju test.pristupnatocka.hr
*produkcijska mrežna adresa i pristupni podaci na poslužitelju pristupnatocka.hr

Skip to content