Skip to content

Zahtjev za ugovaranje usluge

Napomena: Zahtjev ispunite tako što ćete najprije upisati OIB pa kliknuti na gumb “Dohvati podatke”, čime će se popuniti predefirana polja (Naziv, Vrsta JPT, Adresa, Grad, Poštanski broj i Paket). Zatim popunite preostala obavezna polja te kliknite gumb “Podnesi zahtjev”.Dohvati podatke


Više informacija o paketima

Polja označena sa (*) su obavezna polja
Skip to content